visie

Hoe werkt het bij een kind? Welke ingang werkt natuurlijk? Wat heb ik nodig? Wat hebben zij nodig?
Wat kunnen ze zelf met de juiste materialen?
Tijdens het lesgeven in klas 1/2 op de Vrije School kwam ik erachter dat we vooral voor de tekstuele kinderen veel aandacht hebben. Ik ben zelf een beelddenker. Ik merkte gaande weg mijn eigen leven dat ik via beeld informatie vastleg. Ik moet me altijd goed concentreren op wat er gezegd wordt.
In werkelijkheid zet ik alle gesproken of geschreven tekst, vanuit mijn eigen referentiekader om in beeld, om het vervolgens vast te leggen.
Aangezien we in de samenleving en op de Vrije School veel kinderen hebben die dit ook kunnen onderschrijven wil ik voor hen iets aanreiken dat visueel ondersteunend werkt.

Ik wil graag iets maken voor kinderen die leren via een andere weg. Die via beelden denken en onthouden, via fantasie hun geheugen vullen met informatie. De letterreeks verbindt de klank met een fantasiebeeld. Deze vormt de brug tussen lettervorm en klank, tussen beeldend en abstract denken.

We leven in een tijd van cognitie. Het meeste gaat via het hoofd, de ratio. Alles wat via het hoofd gaat, wordt in onze samenleving ook onderstreept. Kijk naar plusklassen op scholen en het aantal hoogbegaafden dat ons land rijk zou zijn. Helaas is het niet de ervaring die telt, maar de prestatie, niet de weg er naartoe, maar het doel. En zo slaan we een boel relevante dingen over, die zouden kunnen bijdrage aan een evenwichtige en diversiteit in ontwikkeling. Zelf denk ik dat er een connectie is tussen onze overconcentratie in de samenleving op ratio en het aantal hoog begaafde kinderen. Ik zie vaak dat deze kinderen grotere moeite hebben met het sociale en het lijfelijke. Ik hoop eigenlijk dat mijn materialen juist hen ook aanspreken om meer in balans te komen vanuit de driehoek  hoofd - hart - handen.

Voor al mijn materialen geldt:
Onze omgeving werkt sterk op ons in. Een mooie verzorgde omgeving geeft een prettig gevoel. Er straalt rust en orde uit, waardoor de concentratie toe kan nemen. En dat geldt voor ieder kind.

Marlot Pieterse